Η Εταιρεία

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 1990 από τον Μίλη Χρήστο έχοντας ως κύριο στόχο την παραγωγή υψηλής ποιότητας φυτών. Το 2015 εισήχθη στο δυναμικό της επιχείρησης και o υιός Μίλης Ιωάννης, αριστούχος απόφοιτος του τμήματος Τεχνολογίας Γεωπονίας Θεσσαλονίκης, βοηθώντας στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πάνω στον τομέα μας.

Βασική μας αρχή είναι να προσφέρουμε στον παραγωγό, την καλύτερη δυνατή ποιότητα φυτών και τις κατάλληλες καλλιεργητικές συμβουλές, διότι τα λάθη στην καλλιέργεια οπωροφόρων δέντρων κοστίζουν.

Η καλλιέργεια οπωροφόρων δέντρων είναι μια επιχείρηση που διαρκεί πάνω από 10 έτη, με μεγάλες επενδύσεις σε κεφάλαιο και εργασία, η οποία προσφέρει έσοδα για πολλά χρόνια μετά την εγκατάστασή της.

Η εταιρεία μας έχοντας θέσει ως στόχο την παραγωγή υψηλής ποιότητας φυτών λαμβάνει την πλειοψηφία των υποκειμένων της από ιστοκαλλιέργεια προκειμένου τα φυτά να είναι υγιή, απαλλαγμένα από ιούς, μύκητες και βακτήρια.

Επίσης η λήψη εμβολίων πραγματοποιείται από προεπιλεγμένες φυτείες ή αυτά εισάγονται από πιστοποιημένα κέντρα του εξωτερικού.
Πάντοτε φροντίζουμε οι ποικιλίες όλων των ειδών να είναι οι πιο σύγχρονες, συνδυάζοντας αποδοτικότητα και ποιότητα για τους πελάτες μας.