Αχλαδιά

Αχλαδιά

Επιστημονικό όνομα: Pyrus communis
Οικογένεια: Rosaceae

Εδαφοκλιματικές συνθήκες

Η αχλαδιά καλλιεργείται σε πολλούς τύπους περιβάλλοντος. Ο κύριος παράγοντας ο οποίος περιορίζει την εξάπλωση της αχλαδιάς στις θερμές περιοχές είναι η ανεπαρκής έκθεση σε χαμηλές θερμοκρασίες (< 7°C) κατά την διάρκεια του χειμώνα. Για την διακοπή του ληθάργου η αχλαδιά χρειάζεται 600- 1000 ώρες χαμηλών θερμοκρασιών.

Η αχλαδιά είναι ανθεκτική στις χαμηλές θερμοκρασίες αλλά κατά την διάρκεια της άνθισης δεν αντέχει κάτω από τους -2°C.

Οι περισσότερες ποικιλίες αχλαδιάς είναι αυτόστειρες για αυτό το λόγο χρειάζονται επικονιάστριες ποικιλίες. Σε περιπτώσεις προβλήματος έλλειψης παραγωγής πρέπει να γνωρίζουμε ότι το νέκταρ των ανθέων της αχλαδιάς είναι φτωχό σε σάκχαρα και έτσι οι μέλισσες δεν τα επισκέπτονται εάν υπάρχουν άλλα είδη ανθισμένα.

Επιθυμητό ποσοστό καρπόδεσης της αχλαδιάς είναι 3-5% του συνόλου των ανθέων.

Η αχλαδιά καλλιεργείται από τα πεδινά έως τα 1000 μέτρα υψόμετρο. Προτιμά εδάφη αμμοπυλώδη, καλά αποστραγγιζόμενα, με μικρή συγκέντρωση ασβεστίου.

Στις εμπορικές φυτείες καρποφόρων δέντρων τα δενδρύλλια είναι δισυπόστατα δηλαδή είναι εμβολιασμένα και αποτελούνται από δύο μέρη:

• το υποκείμενο που δίνει το ριζικό σύστημα
• την εμβολιασμένη ποικιλία η οποία δίνει το υπέργειο τμήμα και την παραγωγή

Τι είναι το υποκείμενο;

Τα υποκείμενα είναι φυτά τα οποία έχουν επιλεχθεί επειδή διαθέτουν κάποια επιθυμητά χαρακτηριστικά, στα οποία εφαρμόζεται εμβολιασμός της επιθυμητής ποικιλίας. Ως αποτέλεσμα, δημιουργείται ένα νέο φυτό, στο οποίο η ρίζα και η κόμη προέρχονται από διαφορετικά φυτά με τα οποία διαφέρει γενετικά. Μεταξύ εμβολίου και υποκειμένου υπάρχει αλληλοεπίδραση. Το εμβόλιο επηρεάζει τα χαρακτηριστικά της ρίζας και αντιστρόφως, το υποκείμενο επηρεάζει τα χαρακτηριστικά της κόμης του δέντρου.

OHF 333

Το υποκείμενο ΟΗF 333 είναι προϊόν διασταύρωσης της ποικιλίας Old Home και της ποικιλίας Farmigdale. Το υποκείμενο αυτό είναι ανθεκτικό στο βακτηριακό κάψιμο (Erwnia amylovora), τους νηματώδεις και το Phytophthora cactorum, καθώς και στην ξηρασία, τα βαριά, ασβεστούχα εδάφη και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Έχει πολύ καλή συγγένεια με τις ποικιλίες Williams και Highland οι οποίες παρουσιάζουν ασυμφωνία σε υποκείμενα κυδωνιάς. Είναι ημινάνο υποκείμενο (προκαλεί 30% νανισμό στο εμβόλιο).

Ποικιλίες

Διαθέσιμες ποικιλίες αχλαδιάς: Κρυστάλλι, καθώς και οι κονσερβοποιήσιμες ποικιλίες αχλαδιάς Γουίλιαμς (Williams) και Χάιλαντ (Highland).

 

Για περισσότερες πληροφορίες: