Ροδακινιά

Ροδακινιά

Επιστημονικό όνομα:  Prunus persica
Οικογένεια: Rosaceae

Εδαφοκλιματικές συνθήκες

Η ροδακινιά είναι δέντρο με ευρεία προσαρμοστικότητα. Για να παράγουμε καλής ποιότητας καρπούς η ροδακινιά χρειάζεται κατά την διάρκεια του καλοκαιριού έντονη ηλιοφάνεια και θερμότητα.

Επίσης πρέπει να αποφεύγονται οι περιοχές οι οποίες κατά την διάρκεια της ανθοφορίας υποφέρουν έντονα από ανοιξιάτικους παγετούς.

Για την διακοπή του ληθάργου η ροδακινιά χρειάζεται 100- 1200 ώρες χαμηλών θερμοκρασιών.
Η ροδακινιά ευδοκιμεί καλύτερα σε βαθιά αμμοπηλώδη εδάφη, καλής αποστράγγισης και πτωχά σε ανθρακικό ασβέστιο (διότι θα εμφανίσει πρόβλημα με έλλειψη σιδήρου).

 

Στις εμπορικές φυτείες καρποφόρων δέντρων τα δενδρύλλια είναι δισυπόστατα δηλαδή είναι εμβολιασμένα και αποτελούνται από δύο μέρη:

• το υποκείμενο που δίνει το ριζικό σύστημα
• την εμβολιασμένη ποικιλία η οποία δίνει το υπέργειο τμήμα και την παραγωγή

Τι είναι το υποκείμενο;

Τα υποκείμενα είναι φυτά τα οποία έχουν επιλεχθεί επειδή διαθέτουν κάποια επιθυμητά χαρακτηριστικά, στα οποία εφαρμόζεται εμβολιασμός της επιθυμητής ποικιλίας. Ως αποτέλεσμα, δημιουργείται ένα νέο φυτό, στο οποίο η ρίζα και η κόμη προέρχονται από διαφορετικά φυτά με τα οποία διαφέρει γενετικά. Μεταξύ εμβολίου και υποκειμένου υπάρχει αλληλοεπίδραση. Το εμβόλιο επηρεάζει τα χαρακτηριστικά της ρίζας και αντιστρόφως, το υποκείμενο επηρεάζει τα χαρακτηριστικά της κόμης του δέντρου.

GF 677

Το υποκείμενο GF 677 προήλθε από διασταύρωση του Prunus persica με το Prunus amygdalus. Η επιλογή έγινε από το INRA στο Μπορντό της Γαλλίας. Έχει καλή συγγένεια με όλες τις ποικιλίες ροδακινιάς και νεκταρινιάς. Παρουσιάζει αντοχή στην ξηρασία και στο ασβέστιο (μέχρι 12% ενεργού ασβεστίου ή 25% ανθρακικού ασβεστίου) του εδάφους και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε αλκαλικά εδάφη αντιμετωπίζοντας έτσι το πρόβλημα της χλώρωσης του σιδήρου που παρουσιάζει η καλλιέργεια της ροδακινιάς, λόγω υψηλής περιεκτικότητας του εδάφους σε ασβέστιο.

Σημαντικό επίσης πλεονέκτημα αυτού του υποκειμένου είναι ότι επιτρέπει την επαναφύτευση ροδακινιάς και νεκταρινιάς σε εδάφη που ήταν προηγουμένως φυτεμένα με ροδακινιές.

Το GF 677 επιτρέπει επίσης την καλλιέργεια της ροδακινιάς και νεκταρινιάς, σε χαμηλότερης γονιμότητας εδάφη . Δίνει πολύ παραγωγικά δέντρα.
Καλό είναι λόγω της ζωηρότητας του υποκειμένου να εφαρμόζεται θερινό κλάδευμα για να ελέγχουμε την ζωηρότητα του δέντρου.
Τέλος το GF 677 είναι ανθεκτικό στον καρκίνο (Agrobacterium tumefaciens) καθώς και στους νηματώδεις.

Mirared

Το υποκείμενο Mirared είναι υβρίδιο μεταξύ τους Prunus cerasifera και του Nemared. Ως προς την ζωηρότητα είναι 10-15% λιγότερο ζωηρό σε σχέση με το GF 677. Είναι υποκείμενο ανθεκτικό σε όλα τα νηματώδη, καθώς και σε κάποια άλλα παθογόνα εδάφους όπως η Armillaria και η Phytophthora. To Mirared είναι πιο ανεκτικό από το GF 677 σε βαριά εδάφη και μπορεί να αναπτυχθεί σε εδάφη με μέγιστη τιμή ενεργού ασβέστη πέριπου 10%.

Ποικιλίες

Διαθέτουμε ποικιλίες ροδακινιάς συμπύρηνες και επιτραπέζιες  με βάση τον εθνικό κατάλογο, καθώς και καινούργιες ποικιλίες από ευρωπαϊκούς οίκους.

Για περισσότερες πληροφορίες: