Φύτευση δενδρυλλίων

Βήματα για φύτευση δενδρυλλίων

01.

Αρχικά γίνεται το άνοιγμα των λάκκων ώστε το δέντρο να μπορεί να αναπτύξει ευκολότερα το ριζικό του σύστημα.

Το βάθος φύτευσης πρέπει να είναι τέτοιο ώστε το δενδρύλλιο να βρίσκεται στο ίδιο περίπου ύψος που ήταν στο φυτώριο.

02.

03.

Το σημείο εμβολιασμού πρέπει οπωσδήποτε να είναι πάνω από την επιφάνεια του εδάφους για να μην ριζοβολήσει η εμβολιασμένη ποικιλία.

Οι ρίζες του φυτού πρέπει να είναι προς τα κάτω και ποτέ στριμωγμένες.

04.

05.

Το φυτό μετά την φύτευση πρέπει να διατηρείται κατακόρυφα.

Πρώτα προσθέτουμε στον λάκκο επιφανειακό χώμα μέχρι να καλυφθεί το ριζικό σύστημα και μετά πατάμε το χώμα ώστε να έρθει σε επαφή με τις ρίζες, στην συνέχεια συμπληρώνουμε με χώμα.

06.

07.

Στην ανοιξιάτικη φύτευση συνίσταται να ρίχνουμε μικρή ποσότητα νερού, για να έρθει σε καλύτερη επαφή το έδαφος με τις ρίζες και στην συνέχεια συμπληρώνουμε με χώμα.