Δαμασκηνιά

Δαμασκηνιά

Επιστημονικό όνομα:  Prunus domestica- salinica
Οικογένεια: Rosaceae

Εδαφοκλιματικές συνθήκες

Η δαμασκηνιά προσαρμόζεται εύκολα και ευδοκιμεί ικανοποιητικά σε ευρεία ποικιλία κλιματικών και εδαφικών συνθηκών. Αποδίδει όμως καλύτερα σε βαθιά, ελαφρά ασβεστώδη και μέσης σύστασης εδάφη, που αποστραγγίζουν καλά. Επίσης η δαμασκηνιά χρειάζεται για την διακοπή του λήθαργου 700-1100 ώρες χαμηλών θερμοκρασιών (<7°C).

Για την δημιουργία καλής παραγωγής πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην άρδευση της δαμασκηνιάς. Το σχίσιμο των καρπών συνδέεται άμεσα με την άρδευση. Έλλειψη νερού κατά τα τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου προκαλεί έντονη καρπόπτωση. Ακόμη απαιτείται άρδευση μετά την συγκομιδή γιατί επηρεάζεται σημαντικά η διαφοροποίηση των ανθοφόρων οφθαλμών, οι οποίοι θα δημιουργήσουν την παραγωγή του επόμενου έτους.

Τέλος, κάποιες ποικιλίες της δαμασκηνιάς  λόγω του μηχανισμού του ασυμβίβαστου  είναι μερικώς αυτογόνιμες ή αυτόστειρες, στις οποίες είναι απαραίτητη η παρουσία επικονιάστριας ποικιλίας για σταυρογονιμοποίηση.

Στις εμπορικές φυτείες καρποφόρων δέντρων τα δενδρύλλια είναι δισυπόστατα δηλαδή είναι εμβολιασμένα και αποτελούνται από δύο μέρη:

• το υποκείμενο που δίνει το ριζικό σύστημα
• την εμβολιασμένη ποικιλία η οποία δίνει το υπέργειο τμήμα και την παραγωγή

Τι είναι το υποκείμενο;

Τα υποκείμενα είναι φυτά τα οποία έχουν επιλεχθεί επειδή διαθέτουν κάποια επιθυμητά χαρακτηριστικά, στα οποία εφαρμόζεται εμβολιασμός της επιθυμητής ποικιλίας. Ως αποτέλεσμα, δημιουργείται ένα νέο φυτό, στο οποίο η ρίζα και η κόμη προέρχονται από διαφορετικά φυτά με τα οποία διαφέρει γενετικά. Μεταξύ εμβολίου και υποκειμένου υπάρχει αλληλοεπίδραση. Το εμβόλιο επηρεάζει τα χαρακτηριστικά της ρίζας και αντιστρόφως, το υποκείμενο επηρεάζει τα χαρακτηριστικά της κόμης του δέντρου.

Myrobolan C29

To υποκείμενο Myrobolan C29 προήλθε από επιλογή της Prunus ceracifera. Κατάλληλο για όλους τους τύπους εδάφους. Είναι ανθεκτικό ακόμα και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας, όχι όμως στα πολύ βαριά εδάφη (έχει μέση αντοχή στο κορεσμένο με νερό έδαφος). Είναι ανθεκτικό στα ασβεστολιθικά εδάφη (8-9% ενεργού ασβεστίου). Το Myrobolan C29 παρουσιάζει ανθεκτικότητα στη φυτόφθορα (Phytophthora spp) καθώς και στους νηματώδεις (Μeloidogyne incognita και Μeloidogyne javanica). Μέση αντοχή στην σηψιρριζία (Armillaria melea), τον καρκίνο (Agrobacterium tumefaciens) και στο βερτιτσίλιο (Verticillium spp). Τα δέντρα τα οποία έχουν εμβολιαστεί με αυτό το υποκείμενο μπαίνουν γρήγορα στην παραγωγή, ενώ δίνουν πολύ μεγάλο μέγεθος καρπού και υψηλή παραγωγή.

Ποικιλίες

Οι ποικιλίες δαμασκηνιάς οι οποίες διαθέτουμε είναι με βάση τον εθνικό κατάλογο, καθώς και καινούργιες ποικιλίες από ευρωπαϊκούς οίκους.

Για περισσότερες πληροφορίες: