Αμυγδαλιά

Αμυγδαλιά

Επιστημονικό όνομα: Prunus dulcis
Οικογένεια: Rosaceae

Κλίμα

Η αμυγδαλιά χρειάζεται υγρούς δροσερούς χειμώνες, ήπια άνοιξη, ζεστό ξηρό καλοκαίρι και ήπιο χειμώνα.

Επίσης χρειάζεται μακρά βλαστική περίοδο με ζέστη χωρίς βροχοπτώσεις. Η μακρά και ζεστή περίοδος ευνοεί την ωρίμανση των καρπών και οι βροχοπτώσεις όπως και ο κρύος καιρός κατά την περίοδο της ανθοφορίας περιορίζουν την δραστηριότητα των μελισσών και την σταυροεπικονίαση και κατά συνέπεια μειώνουν την παραγωγή.

Είναι ευπαθής στους ανοιξιάτικους παγετούς εξαιτίας της πρώιμης ανθοφορίας και πρόωρης έκπτυξης των φύλλων.

Κατά την ανθοφορία εάν η θερμοκρασία κατέλθει στους -4°C για μισή ώρα, μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά.

Στις βόρειες περιοχές της χώρας όπου υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ανοιξιάτικου παγετού, οι ποικιλίες όψιμης άνθισης είναι εκείνες που δίνουν λύση στο πρόβλημα.

Από άποψη υψομέτρου μπορεί να αναπτυχθεί έως τα 1100 μέτρα.

Οι ανάγκες της αμυγδαλιάς σε ψύχος για την διακοπή του ληθάργου των οφθαλμών της είναι μικρές (250- 400 ώρες <7°C) .

Έδαφος

Η αμυγδαλιά αντέχει στην ξηρασία, στην υψηλή συγκέντρωση ασβεστίου και ευδοκιμεί σε ευρεία ποικιλία εδαφών από τα αμμυλοπυλώδη μέχρι τα αργιλώδη. Βέβαια οι μεγαλύτερες αποδόσεις επιτυγχάνονται σε αρδευόμενα, ελαφρά, γόνιμα, βαθιά, με καλή αποστράγγιση εδάφη. Μπορεί να καλλιεργηθεί σε  εδάφη που δεν μπορούν να αξιοποιηθούν για άλλα καρποφόρα.

Στις εμπορικές φυτείες καρποφόρων δέντρων τα δενδρύλλια είναι δισυπόστατα δηλαδή είναι εμβολιασμένα και αποτελούνται από δύο μέρη:

• το υποκείμενο που δίνει το ριζικό σύστημα
• την εμβολιασμένη ποικιλία η οποία δίνει το υπέργειο τμήμα και την παραγωγή

Τι είναι το υποκείμενο;

Τα υποκείμενα είναι φυτά τα οποία έχουν επιλεχθεί επειδή διαθέτουν κάποια επιθυμητά χαρακτηριστικά, στα οποία εφαρμόζεται εμβολιασμός της επιθυμητής ποικιλίας. Ως αποτέλεσμα, δημιουργείται ένα νέο φυτό, στο οποίο η ρίζα και η κόμη προέρχονται από διαφορετικά φυτά με τα οποία διαφέρει γενετικά. Μεταξύ εμβολίου και υποκειμένου υπάρχει αλληλοεπίδραση. Το εμβόλιο επηρεάζει τα χαρακτηριστικά της ρίζας και αντιστρόφως, το υποκείμενο επηρεάζει τα χαρακτηριστικά της κόμης του δέντρου.

GF 677

Το υποκείμενο  GF 677 προήλθε από διασταύρωση του Prunus  persica με το Prunus amygdalus. Η επιλογή έγινε από το INRA στο Μπορντό της Γαλλίας. Έχει καλή συγγένεια με όλες τις ποικιλίες ροδακινιάς και νεκταρινιάς. Παρουσιάζει αντοχή στην ξηρασία και στο ασβέστιο (μέχρι 12% ενεργού ασβεστίου ή 25% ανθρακικού ασβεστίου) του εδάφους και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε αλκαλικά εδάφη.

Σημαντικό επίσης πλεονέκτημα αυτού του υποκειμένου είναι ότι επιτρέπει την επαναφύτευση αμυγδαλιάς σε εδάφη που ήταν προηγουμένως φυτεμένα με αμυγδαλιές ή ροδακινιές.

Το GF 677 επιτρέπει επίσης την καλλιέργεια αμυγδαλιάς σε χαμηλότερης γονιμότητας εδάφη . Δίνει πολύ παραγωγικά δέντρα.

Καλό είναι λόγω της ζωηρότητας του υποκειμένου να εφαρμόζεται θερινό κλάδευμα για να ελέγχουμε την ζωηρότητα του δέντρου.

Τέλος το GF 677 είναι ανθεκτικό στον καρκίνο (Agrobacterium tumefaciens) καθώς και στους νηματώδεις.

Ποικιλίες

Διαθέσιμες ποικιλίες αμυγδαλιάς: Φερανιές (Ferragnes), Τέξας (Texas), Τουόνο (Tuono), Φεραντουέλ (Ferraduel), Ρέτσου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες: