Υπολογισμός αριθμού φυτών ανά στρέμμα

1. Έκταση αγροτεμάχιου. Αποστάσεις φύτευσης.

A. Έκταση αγροτεμάχιου (στρέμματα):

= m2

B. Απόσταση από σύνορα (μέτρα):

Γ. Απόσταση σειρών (μέτρα):

Δ. Απόσταση φυτών στην σειρά (μέτρα):

2. Αποτελέσματα. Υπολογισμός φυτών.

Σύνολο φυτών:

φυτά.