Λωτός

Λωτός

Επιστημονικό όνομα: Diospyrus kaki
Οικογένεια: Ebenaceae

Εδαφοκλιματικές συνθήκες

Ο λωτός ευδοκιμεί σε ήπιες υποτροπικές και ημιεύκρατες περιοχές. Αντέχει αρκετά καλά στις χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα όταν βρίσκεται σε λήθαργο, ενώ έχει μικρές ανάγκες σε ψύχος για την διακοπή του ληθάργου των οφθαλμών (150- 400 ώρες κάτω από 7°C).

Στην καλλιέργεια του λωτού οι κλιματικές συνθήκες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά είναι η εμφάνιση θερμοκρασιών μικρότερων των -18°C κατά την χειμερινή περίοδο ή στους -3°C πριν από το άνοιγμα των οφθαλμών.

Ο λωτός μπορεί να καλλιεργηθεί σε διαφόρους τύπους εδαφών ( ακόμη και σε ‘’βαριά’’). Ευδοκιμεί όμως καλύτερα σε βαθιά, πλούσια σε οργανική ουσία και καλά αποστραγγιζόμενα εδάφη. Επίσης αντέχει σε υψηλές περιεκτικότητες ασβεστίου.

Αν και το δέντρο του λωτού αντέχει αρκετά στην ξηρασία, επιβάλλεται η εφαρμογή άρδευσης.

Ποικιλίες

Οι ποικιλίες λωτών οι οποίες διαθέτουμε είναι με βάση τον εθνικό κατάλογο, καθώς και καινούργιες ποικιλίες από ευρωπαϊκούς οίκους.

Για περισσότερες πληροφορίες: