Κλάδεμα

Κλάδεμα

Κλάδεμα είναι η δενδροκομική εργασία κατά την οποία αφαιρούνται τμήματα του δέντρου για την επίτευξη ισχυρού σκελετού, κατάλληλου σχήματος, διατήρηση του προβλεπόμενου όγκου καθώς και διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ βλάστησης και καρποφορίας.

Σκοπός του κλαδέματος

Ρύθμιση του μεγέθους και σχήματος του δέντρου

Ρύθμιση της βλάστησης και καρποφορίας του δέντρου

Ρύθμιση της θέσης και του αριθμού των καρποφόρων οργάνων

Καλύτερος αερισμός και φωτισμός του δέντρου

Χειμερινό κλάδεμα

Θερινό κλάδεμα

Κλάδεμα διαμόρφωσης

Χειμερινό κλάδεμα

Το χειμερινό κλάδεμα πραγματοποιείται από την πτώση των φύλλων το φθινόπωρο μέχρι την έναρξη διόγκωσης των οφθαλμών την άνοιξη.

Για να πραγματοποιηθεί σωστή εφαρμογή χειμερινού κλαδέματος πρέπει:

Να γνωρίζουμε τον τρόπο καρποφορίας του δέντρου (δηλαδή ποια είναι τα καρποφόρα όργανα του δέντρου και που βρίσκονται).

Τον αριθμό έκπτυξης ανθέων από κάθε οφθαλμό.

Τον τρόπο γονιμοποίησης (αυτογονιμοποιούμενο και σταυτογονιμοποιούμενο είδος).

Το ποσοστό % των ανθέων που πρέπει να γονιμοποιηθούν για την επίτευξη ικανοποιητικής παραγωγής (π.χ. δαμασκηνιά 3-10%, αμυγδαλιά 50-70%).

Να μπορούμε να εκτιμήσουμε την δυνατότητα παραγωγής του κάθε δέντρου και να αφήσουμε τον ανάλογο αριθμό καρποφόρων οργάνων.

Θερινό κλάδεμα

Αποσκοπεί στην αναστολή της τάσης των δέντρων να δημιουργούν ζωηρή βλάστηση σε βάρος της καρποφορίας.

Περιορίζεται στην απομάκρυνση ζωηρής βλάστησης.

Στα νεαρά δέντρα η εφαρμογή θερινού κλαδέματος τα βοηθά να σχηματίσουν γρηγορότερα τον σκελετό τους.

Βελτιώνει αισθητά τον χρωματισμό καρπών σε δέντρα μεγάλης ζωηρότητας.

Βοηθά στην καλύτερη αποτελεσματικότητα των ψεκασμών.

Το θερινό κλάδεμα δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε δέντρα μικρής ζωηρότητας.

Κλάδεμα διαμόρφωσης

Είναι το κλάδεμα που πραγματοποιείται τα πρώτα χρόνια (μη παραγωγικά) κάνοντας επεμβάσεις για την δημιουργία ισχυρού σκελετού του δέντρου, ώστε να αντέχει το βάρος της καρποφορίας καθώς και για την διαμόρφωση ορισμένου σχήματος.